De Therapie

Binnen de fysiotherapie neemt de aandacht voor het onderdeel actieve revalidatie zienderogen toe. Dit is vooral te danken aan de veranderde inzichten ten aanzien van de rol van de fysiotherapeut.