De Therapie

Binnen de fysiotherapie neemt de aandacht voor het onderdeel actieve revalidatie zienderogen toe. Dit is vooral te danken aan de veranderde inzichten ten aanzien van de rol van de fysiotherapeut.

 

 

Waar de fysiotherapeut vroeger vooral aan het behandelen was, is de therapeut tegenwoordig meer en meer een begeleider. De patiŽnten zullen door deze verandering ook meer in plaats van passieve ontvanger, actieve deelnemer moeten worden. Tijdens actieve revalidatie wordt getraind wat als functionele beperking door de cliŽnt wordt aangegeven. Dus datgene wat voor de cliŽnt niet mogelijk is. Vervolgens zal de cliŽnt zelf moeten aangeven naar welk niveau (sport, hobby en werk) hij/zij wil terugkeren. Deze informatie bepaalt de weg welke we met de actieve revalidatie (oefentherapie, training) gaan volgen. Door te gaan trainen wat voor de patiŽnt als beperkend en storend wordt ervaren slaan we meerdere vliegen in een klap. Ten eerste wordt hiermee de belastbaarheid van de cliŽnt (wat kunt u nu, hoe sterk en gezond bent u) naar een hoger niveau getild, ten tweede wordt gelijktijdig de specifieke belastbaarheid (hoe gezond en sterk zijn de spieren en gewrichten) verbeterd. En het allerbelangrijkste effect van training van de belastbaarheid is wel de preventieve werking die eruit voortkomt.

 

Een behandeling duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiŽnt een plan voor behandeling opgesteld. Al tijdens het eerste bezoek kan hiermee worden begonnen. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten en de ernst ervan.